FSF

Filmski evro

Z letošnjo edicijo festival uvaja filmski evro za študente filma, s katerim želimo študentom filmskih smeri na ljubljanski AGRFT in Akademiji umetnosti Univerze v Novi Gorici omogočiti bivanje na festivalu. Menimo, da je za mlade, nadebudne filmarje še kako pomemben živi stik z domačo filmsko ustvarjalnostjo in stroko, zato želimo, da so kar najbolj vpeti v festivalsko dogajanje. Da bi bili lahko na festivalu prisotni vse festivalske dni, smo uvedli simbolični prispevek 1 evra ob vsaki kupljeni ali prevzeti vstopnici. Filmski evro bo že vštet v ceno vstopnice, ki bo zato tudi nekoliko višja kot pretekla leta, hkrati pa bo ta prispevek potrebno plačati tudi ob prevzemu vstopnic, ki so bile doslej brezplačne. Poravnali ga bodo tako akreditirani gostje in študentje kot tudi občani občine Piran ter povabljenci na otvoritveno in zaključno slovesnost. Plačila bodo oproščeni le akreditirani novinarji, ki so na festivalskih projekcijah prisotni po službeni dolžnosti.