Press

VODJA ODNOSOV Z JAVNOSTMI
Špela Barlič
+ 386 (0)31 523 262
KOORDINATORICA ODNOSOV Z JAVNOSTMI
Ula Ukmar
+ 386 (0)40 302 590