FSF

Festival na daljavo čisto blizu

Datum festivala: 06. – 11. oktober 2020

Že od začetka marca postaja vedno bolj jasno, da festivali po izbruhu epidemije COVID-19 za daljše obdobje ne bodo mogli biti organizirani na način, kot ga poznamo od nekdaj. Filmski festivali sodijo med tiste oblike kulturnih prireditev, ki s sabo prinašajo največje tveganje za razširjanje zlovešče virusne okužbe, zato bodo ukrepi, ki omejujejo njihovo delovanje, opuščeni med zadnjimi. Filmske projekcije v velikih kinodvoranah, druženje na tiskovnih konferencah, okroglih mizah, delavnicah in nenazadnje tudi na številnih družabnih srečanjih so gotovo tista vrsta kulturnega življenja, kjer je socialno distanciranje v popolnem protislovju z esenco prireditve.

23. FSF želimo zato organizirati na način, ki ne prinaša tveganja za zdravje udeležencev, bo pa še vedno opravil svojo primarno nalogo predstavitve novih slovenskih filmov, prispeval k promociji slovenskega filma in, kar bo letos najbolj pomembno, podelil nagrade najboljšim na slovesnosti, ki bo dostopna kar najširšemu občinstvu.

Ker noben ekran ne more biti tako majhen, da na njem ne bi prepoznali dobrega filma, gremo letos tudi s Festivalom slovenskega filma delno na splet. Pri tem bomo skušali dostopnost filmov in način organiziranja projekcij čim bolj približati pogojem, ki so veljali v Portorožu. V danem trenutku je še prezgodaj, da bi lahko povsem natančno določili, v kolikšni meri nam bo dopuščeno izvesti »fizični« del festivala, zato bomo končno odločitev o tem sprejeli šele ob koncu poletja.

Srčno upamo, da boste tudi letos z nami!

Vabimo vas, da izpolnite prijavnico in si še pravočasno zagotovite možnost uvrstitve na festival ter tekmovanja za nagrade.