VOD koda

Kodo je bilo moč pridobiti do 11.10.2020 do 20:00 ure.

 

Vse že prejete kode so uporabne do 11.10.2020 do 23:59 ure.