AIPA: Gospodarski pomen AV industrije in njen položaj v času koronakrize

AIPA: Gospodarski pomen AV industrije in njen položaj v času koronakrize

Avdiovizualni projekti imajo na lokalno gospodarstvo močan vpliv, Slovenija kot filmska destinacija pa ima ob ustrezni nadgradnji podpornega okolja velik potencial.

Sistemska krepitev podstati za film in avdiovizualno dejavnost ter načrtno privabljanje avdiovizualnih projektov bi zagotovo spodbudila ustvarjanje novih delovnih mest tako v avdiovizualnem sektorju kot tudi v turizmu. Pri tem bi lahko kot filmske destinacije promovirali zlasti gospodarsko manj razvita območja.

Če želimo v celoti izkoristiti potencial avdiovizualne industrije, je potreben temeljit premislek o sistemski ureditvi področja. Ambiciozne države zato  v prvi meri povečujejo javna sredstva, kar omogoči nadaljnji razvoj in spodbudi zasebna vlaganja. Avdiovizualni sektor moramo prepoznati kot pomemben del gospodarstva ter ga smiselno umestiti v delovanje agencije SPIRIT in gospodarske diplomacije.

Nujen ukrep je priprava medsektorske nacionalne strategije razvoja avdiovizualne industrije s poudarkom na sistematičnem razvoju kadrov, ob tem pa je treba urediti  zakonodajo tako, da bo tuje ponudnike vsebin na zahtevo zavezovala, da del prihodka, ustvarjenega v Sloveniji, namenijo za ustvarjanje domačih vsebin.

Ker je vsak evro, vložen v avdiovizualno industrijo, dobro naložen in bogato povrnjen!

Na dogodku bodo sodelovali Danijel Hočevar, Klemen Dvornik, Rok Ban in Andrej Štritof, pogovor pa bo vodil Gregor Štibernik.

Prijavite se lahko na info@aipa.si, in sicer do ponedeljka, 5. oktobra 2020, do 10. ure.

Organizira Slovenski filmski center/Festival slovenskega filma v sodelovanju z Zavodom za uveljavljanje pravic avtorjev, izvajalcev in producentov avdiovizualnih del Slovenije (AIPA).

Gostje:

  • Danijel Hočevar – Društvo FPS
  • Klemen Dvornik – ZDSFU
  • Rok Ban – GIZ SLAP
  • Andrej Štritof – DAVP
  • Gregor Štibernik – AIPA, k.o.

Ogled dogodka bo možen prek spletnega prenosa ob uradni uri začetka dogodka – na povezavi TUKAJ!

08/10/2020 – 10:00
10:00

dvorana KAVARNA – hotel Slon in na spletu (prenos v živo)

Strokovni program

SPLETNI PRENOS