Strokovni program bo objavljen v mesecu septembru.