Soma

Soma

COMPETITION · STUDENT · ANIMATED

2019 · 9 min · colour · STEREO · DCP · 16:9

Co-funded by the Slovenian Film Centre.

PRODUCER Boštjan Potokar
PRODUCTION Akademija umetnosti Univerze v Novi Gorici
CO-PRODUCTION Kinoatelje, Famul Video Lab, Mnogougao

We thought we were made of dust, but in fact we are just spirit. Situated in a strange, trashy universe, the story revolves around two creatures. A taxidermist and a butcher. The butcher gets the taxidermist hooked on his drugs, which he offers as an alleged cure for the taxidermist’s disease. The taxidermist becomes a junkie and gives away the most precious love to the butcher in exchange for more drugs. After realizing what he did, he goes to take what belongs to him, but the path ahead is a one-way journey.

DIRECTED BY Sandra Jovanovska
WRITTEN BY Sandra Jovanovska, Ivan Antić
DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY Sandra Jovanovska
MUSIC Ivan Antić
EDITED BY Sandra Jovanovska
PRODUCTION DESIGN Sandra Jovanovska, Ivan Antić, Helene Thuemel, Matjaž Štrukelj
COSTUME DESIGN Sandra Jovanovska
SOUND DESIGN Ivan Antić
LEAD ANIMATOR Sandra Jovanovska
SOUND RECORDING Ivan Antić
VOICE Ivan Antić (Butcher), Samo Bihar (Taxidermist), Filip Bihar (Taxidermist), Sandra Jovanovska (Doll)

 

19/09/2019 @ 11:30
11:30

Auditorium Portoroz

1.) Competition

Buy tickets

TEKMOVALNI · ŠTUDIJSKI · ANIMIRANI

2019 · 9 min · barvni · STEREO · DCP · 16:9

Film je sofinanciral Slovenski filmski center, javna agencija

PRODUCENT Boštjan Potokar
PRODUKCIJSKA HIŠA Akademija umetnosti Univerze v Novi Gorici
KOPRODUKCIJA Kinoatelje, Famul Video Lab, Mnogougao

Mislili smo, da smo narejeni iz prahu, v resnici pa smo samo duh. Zgodba se odvija v recikliranem vesolju in se vrti okoli dveh bitij. Nagačevalec in mesar. Mesar zasvoji nagačevalca s svojo drogo, ki jo ponuja kot domnevno zdravilo za nagačevalčevo bolezen. Nagačevalec postane narkoman in mesarju v zameno za drogo preda svojo največjo ljubezen. Ko se zave napake, se vrne po to, kar mu pripada, toda pot pred njim je enosmerna.

REŽISERKA Sandra Jovanovska
SCENARISTA Sandra Jovanovska, Ivan Antić
DIREKTORICA FOTOGRAFIJE Sandra Jovanovska
AVTOR GLASBE Ivan Antić
MONTAŽERKA Sandra Jovanovska
SCENOGRAFI Sandra Jovanovska, Ivan Antić, Helene Thuemel, Matjaž Štrukelj
KOSTUMOGRAFKA Sandra Jovanovska
OBLIKOVALEC ZVOKA Ivan Antić
GLAVNA ANIMATORKA Sandra Jovanovska
SNEMALEC ZVOKA Ivan Antić
GLAS Ivan Antić (mesar), Samo Bihar (nagačevalec), Filip Bihar (nagačevalec), Sandra Jovanovska (lutka)

 

19/09/2019 @ 11:30
11:30

Avditorij Portorož

Tekmovalni

Buy tickets