Zvviks_WEB

Predstavitev projekta spletne platforme in programa kot pedagoških orodij

 
(četrtek, 11. september, 14.30–15.00, Zelena dvorana)
 
Animirani film zaradi svojih skoraj neomejenih izraznih možnosti predstavlja odlično pedagoško orodje, ki omogoča inovativen in multiaplikativen pristop k medpredmetnemu učenju in hkratnemu spoznavanju z različnimi umetnostnimi zvrstmi. Predstavljena bosta enostaven računalniški program in internetna platforma, ki omogočata učenje in uporabo tehnike stop motion animiranega filma za najrazličnejše pedagoške in uporabniške namene, izmenjavo materialov in vključevanje različnih skupin v skupne projekte. Projekt je usmerjen v ciljne skupine pedagogov, mentorjev, umetnikov ter splošnih uporabnikov, z možnostjo vključevanja v izobraževalne načrte, obšolske in prostočasne aktivnosti in programe. Projekt predvideva tudi pripravo dodatnih pedagoških vsebin, vaj in primerov, s pomočjo katerih bo mogoče potrebna osnovna znanja uporabe in animiranega filma v splošnem usvojiti v optimalnem času in se usposobiti za pridobivanje trajnih veščin in znanj ter njihovo posredovanje drugim končnim uporabnikom.
 
Projekt bosta predstavila Kolja Saksida in Matija Šturm iz produkcijskega podjetja Zavod ZVVIKS, ki računalniški program in spletno platformo za izdelavo animiranih filmov kot pedagoški orodji razvijata v sodelovanju s francoskim partnerjem Johnom Barriem iz produkcijske hiše La Managerie.
 
Zavod ZVVIKS je produkcijska hiša, katere aktivnosti so usmerjene v razvoj in realizacijo avtorskih animiranih filmov ter izvajanje kulturnovzgojnih in izobraževalnih programov, povezanih s stop motion animiranim filmom. Realizacijo avtorskih projektov izvaja v sodelovanju s številnimi ustvarjalci in koproducenti, ki jim zagotavlja produkcijsko podporo na vseh stopnjah procesa. Na področju animiranega filma pripravlja delavnice, predavanja, razstave ter predstavitve projektov in programov, ki so namenjeni najširšim skupinam uporabnikov in zainteresiranih javnosti.
 

Za udeležbo na vseh strokovnih dogodkih je potrebno poslati vnaprejšnjo prijavo na e-naslov industry@fsf.si najkasneje do petka, 5. septembra. Vsaka prijava naj vsebuje ime, priimek in navedbo organizacije ter naslov strokovnega dogodka.

 
 
Strokovni program 17. FSF so omogočili: