Art_kino_WEB

Predstavitev nacionalnega filmsko-vzgojnega programa ART kino mreže Slovenije

 
(četrtek, 11. september, 14.00–14.30, Zelena dvorana)
 
Art kino mreža Slovenije (AKMS) bo v šolskem letu 2014/2015 izvajala brezplačni nacionalni filmskovzgojni program, namenjen 15.000 otrokom in mladim po vsej Sloveniji. Program bo potekal v kinematografih AKMS in vzgojno-izobraževalnih ustanovah ter bo vključeval ogled kakovostnih filmov s spremljevalnimi filmskovzgojnimi dejavnostmi. Z namenom dolgoročnega izvajanja kakovostnega programa filmske vzgoje program na nacionalni ravni omogoča zaposlitev in usposabljanje šestim mladim filmskovzgojnim delavcem, zadolženim za posamezne regije in dejavnosti.
 
Predstavniki AKMS bodo predstavili namen, cilje in podrobnejši program izvajanja ter možnosti sodelovanja.
 
Art kino mreža je združenje kinematografov in prikazovalcev kakovostnega in umetniškega filma Slovenije s ciljem medsebojnega sodelovanja in razvoja delovanja kinematografov in prikazovalcev kakovostnega in umetniškega filma, izmenjave izkušenj, strokovnega znanja in informacij s področja razširjanja in promocije filmske kulture in filmske vzgoje ter promocije in prikazovanja kakovostnega in umetniškega filma v slovenskih kinematografih.
 
 

Za udeležbo na vseh strokovnih dogodkih je potrebno poslati vnaprejšnjo prijavo na e-naslov industry@fsf.si najkasneje do petka, 5. septembra. Vsaka prijava naj vsebuje ime, priimek in navedbo organizacije ter naslov strokovnega dogodka.

 
Strokovni program 17. FSF so omogočili: