Piknik z avtorji

Fotografije: Katja Goljat in Andrej Firm