Priletni_parazit_Marko_Brecelj

Priletni parazit ali kdo je Marko Brecelj / The Elderly Parasite or Who is Marko Brecelj?

83min, HD-CAM, barvni, 2013
 
Režija: Janez Burger
Produkcija: RTV Slovenija
 
Kako ozna?iti Marka Breclja? Avtor dokumentarnega zapisa Janez Burger se je rešil s stavkom: »Marko Brecelj je poezija. Poezija, ki je življenje. Poezije pa se ne da ubesediti druga?e kot z verzi.«
Marko Brecelj je skupna to?ka v egocentri?nem svetu pop kulture, kjer je težko dose?i konsenz o tem, kdo je bil za?etnik druga?nega razmišljanja. Njegov »mehki« terorizem je terorizem poeti?ne angažiranosti, ki je kot iniciacija pripeljala do radikalnih sprememb. Sprememb v glavah. Možnosti, da je možno.
Sistem se je spremenil, družba pa se ni, in tako je Marko Brecelj še vedno enak. S svojo mehko-teroristi?no poeti?no akcijo še vedno ostaja na okopih ?loveštva. Zdravega razuma.