AIPA2

AIPA strokovni posvet: KJE SMO? KAM GREMO? Pogled iz regije

13. SEPTEMBER 2018, 10.00-12.30, ZELENA DVORANA

 
 
 

V srbščini/hrvaščini.
 

 

V državah, nastalih po razpadu Jugoslavije, so nekdanji skupni zakon nadomestili novi zakoni o avtorski in sorodnih pravicah. Konkretne ureditve vprašanj, povezanih z uveljavljanjem pravic iz naslova AV del, so v posameznih državah bivše Jugoslavije različne. Tako se navkljub enotni pravni podlagi (mednarodni sporazumi in direktive ter uredbe) ta različno prenaša v nacionalne zakonodaje. Ker malodane ni filma, ki na Zahodnem Balkanu ne bi nastal v koprodukciji, je zanimivo spremljati, kako posamezni filmi pozneje v času eksploatacije ‘živijo’ v različnih pravnih okoljih. Kaj te razlike med ureditvami v posameznih državah – in razhajanja niso tako nepomembna, kot se zdi na prvi pogled – pomenijo za AV ustvarjalce? Kako so imetniki pravic na AV delih (vsaj na papirju) zaščiteni v Sloveniji? Kako na Hrvaškem? In kako v Srbiji? Kje imetniki pravic iz kolektivnega uveljavljanja vsaj na papirju dobijo (naj)več?
 
Po primerjalnem pregledu pravnega stanja bomo s sogovorniki preverili še, kakšno je dejansko stanje uveljavljanja nacionalnih zakonodaj. Kdo zbira sredstva za AV ustvarjalce v posameznih državah nekdanje skupne republike? Koliko zberejo organizacije AV ustvarjalcev? V imenu koga vse zbirajo in za katere vrste uporabe AV del?
 
Odgovore na zgoraj našteta vprašanja bomo iskali s pomočjo priznanih strokovnjakov. Poleg domačih bodo izkušnje z nami delili tudi profesorica Romana Matanovac Vučković z Univerze v Zagrebu, Nataša Hasura in Ivana Gajić, predstavnici Urada za intelektualno lastnino iz Beograda, člani kolektivnih organizacij iz omenjenih držav in drugi.