Koprodukcijsko_srecanje

Koprodukcijsko srečanje – Fokus: Avstrija

15. SEPTEMBER 2017, 9:30–12:00 in 14:00–16.00, ZELENA DVORANA (v angleščini)

 
 
 

Prvo koprodukcijsko srečanje se osredotoča na avstrijsko kinematografijo.
V prvem delu se bodo predstavili Slovenski filmski center s svojim koprodukcijskim delovanjem in slovenski producenti s projekti v razvoju.
V drugem delu bo predstavnica Avstrijskega filmskega inštituta, Iris Zappe Heller, predstavila avstrijski inštitut in avstrijsko filmsko politiko na mednarodnem področju. Srečanja se bodo udeležili tudi avstrijski producenti. Srečanje se bo sklenilo z odprto razpravo in s pogovori eden-na-enega med producenti obeh držav.